Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) dla małych i średnich firm.


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/06/31282/439766
Cena netto 970,00 zł Cena brutto 970,00 zł
Cena netto za godzinę 138,57 zł Cena brutto za godzinę 138,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-22 Termin zakończenia usługi 2019-11-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-18
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Ekologia i rolnictwo
Kategorie dodatkowe KU Ekologia i rolnictwo
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Auto Master Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Aleksandra Biernat Telefon +48 502 54 00 80
E-mail aleksandra.biernat@grupasmart.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie świadomości związanej z obszarem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, identyfikacja kluczowych obszarów odpowiedzialności firmy zgodnie z normą ISO 26000, wdrożenie strategii CSR i procesów biznesowych.
Cel edukacyjny
Poznanie założeń normy ISO 26000, sposobu mapowania interesariuszy, katalogu działań w poszczególnych obszarach CSR
Drukuj do PDF