Kategorie usług
 
Menu

ABC Zamówień Publicznych z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/06/8282/439735
Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 2 078,70 zł
Cena netto za godzinę 70,42 zł Cena brutto za godzinę 86,61
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-13 Termin zakończenia usługi 2020-05-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-06
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria
Osoba do kontaktu Joanna Zasuwa Telefon +48 577-177-547
E-mail info@szkolenia-semper.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: - Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu zamówień publicznych, oraz bezpośrednio związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Uczestnikom zostaną przekazane podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji. Umiejętności: - Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem. Będzie potrafił odpowiednio przygotować i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówień publicznych Kompetencje społeczne : - Zdobędzie umiejętność samokształcenia się w zakresie wiedzy z zamówień publicznych, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF