Kategorie usług
 
Menu

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/06/8282/439569
Cena netto 1 290,00 zł Cena brutto 1 586,70 zł
Cena netto za godzinę 53,75 zł Cena brutto za godzinę 66,11
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-24 Termin zakończenia usługi 2020-02-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-17
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria
Osoba do kontaktu Joanna Zasuwa Telefon +48 577-177-547
E-mail info@szkolenia-semper.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: - Uczestnik zdobędzie wiedzę niezbędną do profesjonalnego wykonywania obowiązków na stanowisku specjalista ds. zamówień publicznych, dowie się o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji Umiejętności: - Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem - uczestnik nauczy się wychwytywać i unikać najczęściej popełnianych błędów - zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych Kompetencje społeczne : - uczestnik nauczy się Identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych - uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Drukuj do PDF