Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie Scrum Master przygotowujące do egzaminu PSM I [Olsztyn.X]


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/06/6982/439551
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 218,75 zł Cena brutto za godzinę 218,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-21 Termin zakończenia usługi 2020-03-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-20
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu H-consulting Wojciech Hołowacz
Osoba do kontaktu Agnieszka Oleksa Telefon 572 446 834
E-mail biuro@h-consulting.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia Scrum Master przygotowującego do egzaminu PSM I jest, po pierwsze, zwiększenie kompetencji i efektywności Uczestników w obszarze realizacji projektów w oparciu o podejście scrum, a po drugie, przygotowanie Uczestników do udziału w oficjalnym egzaminie PSM I poprzez uzyskanie przez nich: 1. Wiedzy z zakresu podstaw na których opiera się metoda Scrum, możliwych pułapek i problemów na jakie można napotkać podczas codziennej pracy ze Scrumem, zasad funkcjonowania zespołu pracującego według metody scrumowej i ról przyjmowanych przez jego członków. 2. Umiejętności: funkcjonowania w samoorganizujących się zespołach Scrum, charakteryzowania elementów Scrum (artefakty, spotkania, role), przedstawiania wzorców projektowych Scrum, planowania i szacowania złożoności w Scrumie. 3. Kompetencji społecznych z zakresu pełnienia roli Scrum Mastera oraz świadomości, co można zrobić w organizacji, by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści z realizowanych projektów metodami zwinnymi.
Drukuj do PDF