Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe - Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji (2019-2020 jesień)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/06/11304/439464
Cena netto 3 950,00 zł Cena brutto 3 950,00 zł
Cena netto za godzinę 17,95 zł Cena brutto za godzinę 17,95
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 220
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-19 Termin zakończenia usługi 2020-06-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-06 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-18
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Osoba do kontaktu Igor Skrodzki Telefon +48 666 828 220
E-mail igor.skrodzki@wsa.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.


Drukuj do PDF