Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe - Rolnictwo (jesień 2019-2020)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/06/11304/439459
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 10,80 zł Cena brutto za godzinę 10,80
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 250
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-19 Termin zakończenia usługi 2020-06-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-18
Maksymalna liczba uczestników 100
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Osoba do kontaktu Igor Skrodzki Telefon +48 666 828 220
E-mail igor.skrodzki@wsa.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Słuchacze nabędą wiedzę i kwalifikacje umożliwiające pozyskanie środków UE oraz możliwość nabycia ziemi lub przejęcia gospodarstw rolnych po krewnych - prowadzenia działalności gospodarczej.
Cel edukacyjny
Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy absolwentów studiów innych niż rolnictwo z zakresu rolnictwa, a dzięki temu ułatwienie im prowadzenia nowoczesnych gospodarstw rolnych oraz pracy w instytucjach związanych z rolnictwem. Słuchacze otrzymają gruntowną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarstw, rynków rolnych, nabędą wiedzę i kwalifikacje umożliwiające pozyskanie środków UE oraz możliwość nabycia ziemi lub przejęcia gospodarstw rolnych po krewnych.


Drukuj do PDF