Kategorie usług
 
Menu

Efektywne wykorzystanie danych w firmie - na przykładzie enova365 BI i Power BI


Usługa archiwalna

Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/06/20269/439455
Cena netto 1 390,00 zł Cena brutto 1 390,00 zł
Cena netto za godzinę 173,75 zł Cena brutto za godzinę 173,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-11 Termin zakończenia usługi 2019-09-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-06 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-10
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny Zgodnie z zapisami § 6.pkt 2 ust. 4-7. Statutu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, Uczelnia ma w szczególności prawo do: prowadzenia kursów doszkalających i szkoleń • potwierdzania efektów uczenia się na zasad określonych w Ustawie • wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych, szkoleń i kursów
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Osoba do kontaktu Karolina Zborowska Telefon +48 12 683 24 77
E-mail kzborowska@wse.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest efektywne wykorzystanie danych w firmie - na przykładzie enova365 BI i Power BI
Drukuj do PDF