Kategorie usług
 
Menu

Język rosyjski zajęcia indywidualne poziom A1


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/05/6133/439058
Cena netto 8 000,00 zł Cena brutto 8 000,00 zł
Cena netto za godzinę 80,00 zł Cena brutto za godzinę 80,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-16 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-21
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Colours Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Gosiewska Telefon 667665694
E-mail ec@englishcolours.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A1, zgodnym z CEFR (Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego). W trakcie szkolenia słuchacz nabywa następujące umiejętności: przedstawia się wymienia informacje na temat siebie, swojej rodziny, pochodzenia, miejsca zamieszkania, zainteresowań itp. tworzy imię odojcowskie zna imiona rosyjskie wypełnia krótką ankietę korzysta ze słownika wymienia nazwy państw i stolic europejskich nazywa mieszkańców państw europejskich wskazuje osoby i przedmioty z najbliższego otoczenia określa miejsce zamieszkania i przebywania osób wypowiada się na temat szkoły, typów szkół, przedmiotów nauczania prowadzi rozmowę na temat kształcenia pozaszkolnego, popularnych zainteresowań, ulubionych zajęć młodzieży nazywa dni tygodnia nazywa podstawowe przybory szkolne stosuje formy grzecznościowe przy powitaniu i zawieraniu znajomości składa życzenia i gratulacje z różnych okazji poznaje święta i uroczystości w Rosji określa stopień pokrewieństwa bliskich osób określa i porównuje wiek osób prowadzi rozmowę na temat czynności w różnych porach dnia oraz na temat form spędzania wolnego czasu wypowiada się na temat samopoczucia nazywa części ciała, choroby opisuje objawy typowych chorób i ich leczenie formułuje wypowiedź na temat zdrowego trybu życia prowadzi dialog u lekarza pisze notatkę, mail, pocztówkę prowadzi krótką rozmowę telefoniczną poznaje kulturę Rosji
Drukuj do PDF