Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat.C i C+E, wózki widłowe, podesty, kwalifikacja wstępna przyspieszona, ADR-P, ADR-C, badania, opłata za pierwsze egzaminy


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/01/14017/438041
Cena netto 11 700,00 zł Cena brutto 11 700,00 zł
Cena netto za godzinę 39,53 zł Cena brutto za godzinę 39,53
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 296
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-09 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-01 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-31
Maksymalna liczba uczestników 45
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Starosta wydaje prawo jazdy kat. C,C+E, - Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, - Marszałek wydaje ADR - zaśw. o przeszkoleniu kierowcy, - UDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (wózek, podest).
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - wykonywanie prac związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego, - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej bloku programowego kat. C1,C1+E,C,C+E, - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR), - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kategorii C,C+E, - prowadzenie i obsługiwanie wózków jezdniowych z napędem silnikowym kat. II WJO, - obsługa i użytkowanie podestów ruchomych przejezdnych kat. I P.
Drukuj do PDF