Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie Autodesk AutoCAD Plant 3D - 32 godz.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/01/19314/437915
Cena netto 2 757,00 zł Cena brutto 3 391,11 zł
Cena netto za godzinę 86,16 zł Cena brutto za godzinę 105,97
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-17 Termin zakończenia usługi 2019-12-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-01 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-30
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Egzamin zewnętrzny, międzynarodowy certyfikat Autodesk Certificate of Completion potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu 311803 - Operator CAD
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Egzamin zewnętrzny, międzynarodowy certyfikat Autodesk Certificate of Completion potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu 311803 - Operator CAD
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
MAT Usługi Informatyczne Sp. z o.o. S.K.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
MAT Usługi Informatyczne Sp. z o.o. S.K.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MAT Usługi Informatyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Osoba do kontaktu Michał Mądrzak Telefon +48693015910
E-mail m.madrzak@mat.net.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Wzrost konkurencyjności firmy na regionalnym i międzynarodowym rynku, poprzez stosowanie współczesnych standardów w procesie projektowania instalacji przemysłowych.
Cel edukacyjny
Celem kursu jest: - zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji modelu instalacji przemysłowej, - nabycie profesjonalnych umiejętności wykorzystania programu w praktyce projektowej, tworzenie dokumentacji technicznej w postaci rzutów i przekrojów oraz rysunków izometrycznych, - nabycie umiejętności płynnej obsługi programu AutoCAD Plant 3D w celu zwiększenia efektywności pracy, - zapoznanie się z narzędziami dostępnymi w programie, umiejętność dostosowania aplikacji do własnych potrzeb, - nabycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania obiektów konstrukcyjnych, urządzeń oraz rurociągów ciśnieniowych oraz bezciśnieniowych, - nabycie umiejętności generowania dokumentacji izometrycznej jako przedstawienie trasy projektowanego rurociągu, - nabycie umiejętności zarządzania projektem przemysłowych instalacji technologicznych - nabycie umiejętności tworzenia i edycji katalogów i specyfikacji elementów 3D służących do tworzenia modelu
Drukuj do PDF