Kategorie usług
 
Menu

Pakiet szkoleń: F-gazowych (napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 gazami skroplonymi fluorowanymi + "Certyfikat dla Personelu" (F-gazy) + lutowanie twarde) + Uprawnienia energetyczne - eksploatacja i dozór: elektryczne G1, cieplne G2, gazowe G3


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/29/29879/435787
Cena netto 6 960,00 zł Cena brutto 6 960,00 zł
Cena netto za godzinę 232,00 zł Cena brutto za godzinę 232,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-22 Termin zakończenia usługi 2019-10-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-21
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c.
Osoba do kontaktu Katarzyna Janik Telefon +48 500 400 086
E-mail katarzyna.janik@oszomega.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami prawa dotyczących instalacji klimatyzacji oraz poszerzenie wiedzy na temat obowiązujących przepisów i norm prawnych i stosowanych rozwiązań technicznych niezbędnych przy montażu, eksploatacji i przeglądach okresowych urządzeń, instalacji i sieci: elektrycznych, cieplnych i gazowych. Nabycie prawidłowych umiejętności praktycznych wymaganych podczas instalacji, konserwacji, naprawy i obsługi klimatyzacji, napełniania zbiorników ciśnieniowych i lutowania. Uczestnik będzie znał: przepisy i normy dotyczące chłodnictwa, podstawy termodynamiki, sposoby postępowania z: czynnikiem chłodniczym, sprężarkami tłokowymi, śrubowymi i spiralnymi, skraplaczami chłodzonymi powietrzem i wodą, parownikami chłodzonymi powietrzem i wodą, termostatycznymi zaworami rozprężnymi oraz wykonania dozoru technicznego zbiorników przenośnych a także właściwości fizyczne i chemiczne gazów, konstrukcję i parametry zbiorników przenośnych i osprzętu, sposób znakowania i napełniania zbiorników przenośnych a także ich transportowania i składowania. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę teoretyczną z zakresu budowy urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, pozna obowiązki osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru oraz zasad bezpiecznej pracy i sposobów reagowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia. Uczestnik będzie potrafił: instalować, konserwować, naprawiać instalacje klimatyzacji, wykonać kontrole szczelności instalacji, budować prawidłowe instalacje chłodnicze, wykonywać lutowanie twarde elementów, postępować ze zbiornikami ciśnieniowymi, prawidłowo je napełnia. Uczestnik kursu nabędzie również kompetencje społeczne w zakresie współpracy z innymi pracownikami.
Drukuj do PDF