Kategorie usług
 
Menu

Pakiet szkoleń: F-gazy "Certyfikat dla Personelu" + lutowanie twarde


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/29/29879/435775
Cena netto 3 055,00 zł Cena brutto 3 055,00 zł
Cena netto za godzinę 235,00 zł Cena brutto za godzinę 235,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 13
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-25 Termin zakończenia usługi 2019-10-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-24
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c.
Osoba do kontaktu Katarzyna Janik Telefon +48 500 400 086
E-mail katarzyna.janik@oszomega.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnymi przepisami i normami dotyczącymi chłodnictwa z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz nabycie prawidłowych umiejętności z zakresu lutowania twardego. Uczestnik będzie znał: przepisy i normy dotyczące chłodnictwa, podstaw termodynamiki, instalacji, uruchomienia i konserwacji sprężarek tłokowych, śrubowych i spiralnych, a także instalacji, uruchomienia i konserwacji skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą, parowników chłodzonych powietrzem i wodą, termostatycznych zaworów rozprężnych i innych części składowych układu. Podstawy fizyko – chemiczne i technologiczne lutowania, cechy konstrukcyjne połączeń lutowanych i zasady przygotowania części do łączenia, rodzaje spoiw oraz sposoby ich dozowania. Uczestnik będzie potrafił: instalować, konserwować i naprawiać instalacje chłodniczą, wykonać kontrolę szczelności instalacji, budować prawidłowe instalacje chłodnicze, wykonywać lutowanie twarde elementów instalacji w sposób szczelny i trwały. Uczestnik nabędzie również kompetencje społeczne w zakresie współpracy z innymi pracownikami.
Drukuj do PDF