Kategorie usług
 
Menu

Polski dla obcokrajowców - A2.2 - Małopolskie Bony Rozwojowe - 54 h - czw 16.00-17.30


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/26/13528/435159
Cena netto 2 430,00 zł Cena brutto 2 430,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 54
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-22 Termin zakończenia usługi 2020-04-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-22
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EVEREST Krzysztof Nowiński
Osoba do kontaktu Natalia Florczyk Telefon +48 12 260 54 00
E-mail szkolenia@everest.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka polskiego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs na poziomie A2.1. Wiedza: zdobycie wiedzy z języka polskiego na poziomie A2.2, umiejętności: doskonalenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych, poszerzanie zasobu leksykalnego, i znajomości konstrukcji gramatycznych na poziomie A2.2; umiejętność rozumienia prostych tekstów pisanych, mówionych i słuchanych; kompetencje: umiejętność komunikowania się w języku angielskim w prostych i rutynowych sytuacjach. Rozwijanie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych, przełamywanie barier językowych.
Drukuj do PDF