Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka niemieckiego na poziomie A1 zakończony egzaminem WiDaF Basic


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/26/10401/434770
Cena netto 5 900,00 zł Cena brutto 5 900,00 zł
Cena netto za godzinę 98,33 zł Cena brutto za godzinę 98,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-16 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-13
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Tak, Usługa jest zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs kończy się międzynarodowym egzaminem Widaf Basic.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
ECTS Global
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Katarzyna Michałowska Telefon 857112257
E-mail k.michalowska@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie przez uczestników kursu praktycznej znajomości posługiwania się językiem niemieckim w środowisku pracy, z naciskiem na praktyczne użycie języka w zakresie rozumienia, mówienia i pisania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz przygotowanie do egzaminu WiDaF Basic.


Drukuj do PDF