Kategorie usług
 
Menu

POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/25/10770/434669
Cena netto 590,00 zł Cena brutto 590,00 zł
Cena netto za godzinę 84,29 zł Cena brutto za godzinę 84,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-03 Termin zakończenia usługi 2019-12-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-02
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PRESTIGE EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
Osoba do kontaktu Sylwia Jasińska Telefon 32 738 51 90
E-mail szkolenia@eck-prestige.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu stosowania reguł pochodzenia i przepisów celno – prawnych dot. ustalania oraz dokumentowania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym. Pozna różnice w pochodzeniu preferencyjnym i niepreferencyjnym. Będzie znał terminy ważności świadectw pochodzenia i zasady ich weryfikacji. Uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu ustalania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym. Będzie potrafił wystawić świadectwo pochodzenia oraz zastosować rodzaje stawek celnych na podstawie dokumentów potwierdzających pochodzenie i status celny towarów. Będzie potrafił zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.
Drukuj do PDF