Kategorie usług
 
Menu

ARCHITEKTURA BRWI - SZKOLENIE INDYWIDUALNE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/23/19448/433724
Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł
Cena netto za godzinę 300,00 zł Cena brutto za godzinę 300,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-12 Termin zakończenia usługi 2019-08-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-09
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MANU kosmetyka artystyczna Olga Klucznik
Osoba do kontaktu Klaudia Różańska Telefon 732949237
E-mail biuro@lexprojekt.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
CEL EDUKACYJNY: Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy uczestnikowi oraz zdobycie przez niego nowego doświadczenia. Uczestnik będzie mógł samodzielnie wykonać zabieg z ARCHITEKTURY BRWI w gabinecie kosmetycznym. Szkolenie obejmuje zakres praktyczny i teoretyczny. WIEDZA: Uczestnik pozna historię stylizacji brwi; pozna sposób wykonania zabiegu ARCHITEKTURY BRWI; pozna wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu; pozna różnice pomiędzy henną chemiczną vs. henną ziołową; pozna zasadę doboru kształtu brwi do kształtu twarzy i typu urody; pozna kolory henny i mieszanki; pozna jak wykonać rysunek wstępny; pozna sposób nakładania mieszanki na brwi. Uczestnik posiądzie wiedzę z ARCHITEKTURY BRWI popartą przykładami z praktyki. Uczestnik pozna zasady BHP obowiązujące w gabinecie kosmetycznym. Pozna zasady przeciwwskazań do zabiegu. Zaznajomi się z zasadami obsługi klienta przed i w trakcie wykonywania zabiegu na modelce. Zapozna się ze wszystkimi produktami niezbędnymi do wykonania zabiegu. UMIEJĘTNOŚCI: Potrafił wykonać zabieg ARCHITEKTURY BRWI; będzie potrafił wykonać ćwiczenia wstępnego kształtu brwi na sucho; będzie umiał woskować brwi. Uczestnik szkolenia będzie potrafił przygotować stanowisko zgodnie z zasadami BHP. Nabędzie umiejętności kompleksowego przygotowania pacjentki do zabiegu. Będzie potrafił wykorzystać przekazaną wiedzę i samodzielnie wykonywać zabieg ARCHITEKTURY BRWI jako Stylista Brwi. Nabędzie umiejętność samodzielnego dobierania odpowiedniej stylizacji w zależności od klienta. Będzie potrafił dobrać odpowiednie produkty oraz odpowiednio reagować na potrzeby klienta. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Uczestnik szkolenia nabędzie nowe kompetencje społeczne w zawodzie. Zwiększy świadomość swojej wiedzy i poczucie odpowiedzialności w zakresie wykonywania zabiegu ARCHITEKTURY BRWI oraz tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zdobędzie świadomość ciągłego dokształcania się zawodowego. Będzie potrafił samodzielnie wykonywać zabieg stylizacji brwi, co poszerzy jego kompetencje w zawodzie i pozwoli na wprowadzenie nowej usługi w salonie.
Drukuj do PDF