Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs obsługi komputera z zaawansowaną obsługą MS Word, Excel i PowerPoint.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/23/29229/433723
Cena netto 9 600,00 zł Cena brutto 9 600,00 zł
Cena netto za godzinę 120,00 zł Cena brutto za godzinę 120,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-29 Termin zakończenia usługi 2019-08-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-29
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Polska Akademia Edukacji Karol Wieszczycki
Osoba do kontaktu Karol Wieszczycki Telefon 501103385
E-mail biuro@robokoder.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z obsługą komputera, internetu, a także najczęściej wykorzystywanych programów niezbędnych do efektywnego korzystania z posiadanej wiedzy. Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie znał: - pojęcia z zakresu obsługi komputera, - definicję globalnej sieci Internet. Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie umiał: - swobodnie i bezpiecznie poruszać się po Internecie, - wyszukiwać informacje, oceniać je, zapisywać i drukować, a także korzystać z poczty email, - korzystać z programu do edycji tekstów, - formatować dokumenty, - obsługiwać arkusze kalkulacyjne. Uczestnik po ukończeniu szkolenia nabędzie kompetencje społeczne: - będzie miał chęć rozwoju i samokształcenia w zakresie TIK, - będzie potrafił zidentyfikować i rozwiązać problemy w obszarze TIK.
Drukuj do PDF