Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka francuskiego - zajęcia indywidualne


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/23/8270/433704
Cena netto 7 140,00 zł Cena brutto 7 140,00 zł
Cena netto za godzinę 140,00 zł Cena brutto za godzinę 140,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 51
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-06 Termin zakończenia usługi 2020-06-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-04
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu LINGUA HOUSE SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH COACHING & TRAINING HOUSE BEATA OMASTKA
Osoba do kontaktu Sekretariat Szkoły Telefon 32 781 77 81
E-mail biuro@lingua-house.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie pozwala na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji językowych, które będą wykorzystywane w pracy zawodowej. Dla uczestnika szkolenia są to: a) na poziomie wiedzy: - posiadanie bogatego słownictwa dotyczącego kwestii zawodowych jak i prywatnych, - znajomość zasad gramatycznych obowiązujących w języku angielskim i umiejętność korzystania z nich we właściwy sposób, - umiejętność rozróżnienia poszczególnych czasów oraz korzystania z nich w prawidłowy sposób, - rozszerzenie wiedzy biznesowej dzięki pracy nad tekstami specjalistycznymi. b) na poziomie umiejętności : - umiejętność płynnego władania językiem angielskim w sytuacjach formalnych jak i nieformalnych, biznesowych oraz prywatnych, - zrozumienie native speakera - klienta zagranicznego i umiejętność porozumiewania się z nim, - umiejętność sprawnego tłumaczenia specjalistycznych tekstów biznesowych, - umiejętność korzystania z bogatego słownictwa poznanego w trakcie kursu, a także ze wszystkich omawianych czasów oraz narzędzi językowych. c) na poziomie kompetencji społecznych: - rozumienie ciągłej potrzeby doskonalenia się i szlifowania w języku, znajomość mocnych i słabych stron oraz umiejętność pracy nad nimi, - polepszenie relacji z partnerami biznesowymi dzięki umiejętności zintegrowania się ze środowiskiem obcojęzycznym na wysokim poziomie.


Drukuj do PDF