Kategorie usług
 
Menu

INDYWIDUALNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO- POZIOM A1.1- 60 GODZIN- WROCŁAW


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/23/10316/433309
Cena netto 7 080,00 zł Cena brutto 7 080,00 zł
Cena netto za godzinę 118,00 zł Cena brutto za godzinę 118,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-07 Termin zakończenia usługi 2020-05-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-07
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji niemieckiego kursantów Po ukończeniu kursów uczestnik: rozumie pytania i polecenia po niemiecku, potrafi stawiać proste pytania i udzielać proste odpowiedzi, umie opisać rodzinę, cechy charakteru, literować, stosować liczebniki, umie czytać i wypełniać formularze po niemiecku, rozumie dłuższe wypowiedzi mówione wolno i wyraźnie. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie A1.1.
Drukuj do PDF