Kategorie usług
 
Menu

Terapia Manualna Typaldosa - TMT Moduł I


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/23/16735/433232
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 88,24 zł Cena brutto za godzinę 88,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 34
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-21 Termin zakończenia usługi 2019-11-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-20
Maksymalna liczba uczestników 24
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Angitia Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Bogdaszewska Telefon 535 001 483
E-mail a.bogdaszewska@angitia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
TMT - Typaldos Manual Therapy jest kursem z zakresu terapii manualnej. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z filozofią, teorią i praktyką terapii manualnej wg. Typaldosa, która stanowi fundament dla modelu odkształceń powięziowych (Fascial Distortion Model), nauczenie odczytywania mowy ciała pacjenta jako głównego filaru diagnostycznego dystorsji układu mięśniowo-powięziowego, prowadzenie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz nauczenie technik mobilizacji sześciu dystorsji powięziowych. Po ukończony kursie uczestnik będzie: w zakresie wiedzy: -umieć opisywać warstwową budowę układu powięziowego, -wymieniać i opisywać sześć dystorsji układu powięziowego ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do wykonywania adekwatnych technik mobilizacyjnych. w zakresie umiejętności: -sprawnie odczytywać mowę ciała pacjenta, analizować ją i dopasowywać do objawów i historii choroby w odniesieniu do dystorsji układu powięziowego, -dobierać optymalną pozycję zabiegową, siłę zabiegu i chwytów w celu przeprowadzenia poprawnie techniki, -technicznie dobrze zaprezentować i wykonać techniki mobilizacji 6 dystorsji powięziowych odnosząc je do mowy ciała pacjenta, -zaplanować indywidualny tok terapii u pacjenta z dystorsją układu powięziowego, krytycznie ocenić efekty terapii oraz umie przewidzieć skutki wykonywanych zabiegów w przebiegu różnego rodzaju reakcji tkankowych na terapię FDM, -poprawnie wykorzystać chwyty manipulacyjne, a także potrafi dobrać środki wspomagające terapię (taping, krioterapia, gimnastyka) w celu zmniejszenia podrażnienia tkankowego i przyspieszenia powrotu do zdrowia pacjenta, w zakresie kompetencji społecznych: -rozumieć potrzebę doskonalenia swoich umiejętności, -przestrzegać zasad etycznych w podejmowanych decyzjach i działaniach podejmowanych w stosunku do pacjenta, stawiając jego dobro na pierwszym miejscu,
Drukuj do PDF