Kategorie usług
 
Menu

Psychospołeczne aspekty pracy w grupie z dziećmi z dysfunkcjami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podczas prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/23/28768/433225
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-04 Termin zakończenia usługi 2019-08-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-03
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Inne
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Kształcenia Kadr Sportowych Bartłomiej Cienciała
Osoba do kontaktu Iwona Kandora Telefon +48793244744
E-mail iwona.kandora@ckks.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik zna podstawowe zaburzenia zachowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością narządu ruchu, mowy i słuchu. Uczestnik zna sposoby dobierania zajęć do możliwości psychofizycznych dziecka z dysfunkcjami. Wie jak właściwe kształtować integrację dziecka z zaburzeniami rozwojowymi z grupą rówieśniczą. Właściwie prowadzi obserwację procesów poznawczych niezbędnych do wstępnej diagnozy dzieci wieku szkolno-przedszkolnym. Rozpoznaje i ocenia poziom funkcjonowania ucznia z trudnościami rozwojowymi, edukacyjnymi i wychowawczymi na tle grupy rówieśniczej. Uczestnik nabywa kompetencje społeczne wiążące się z rozpoznawaniem emocji dzieci dysfunkcyjnych, co ułatwia budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie na tle grupy rówieśniczej podczas zabawy, zajęć ruchowych, edukacyjnych i sportowych. Dodatkowo wpływa na poszerzanie "horyzontu myślowego" i okazywanie szacunku drugiej osobie. Wie jakie są zasady bezpieczeństwa w pracy z grupą. Zna wymogi odnośnie organizacji wypoczynku, cechy animatora, rodzaje animacji i zabaw sportowych. Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i zasadami metodyki prowadzenia zajęć ruchowych oraz zasadami pedagogicznymi w pracy z dziećmi. Potrafi przeprowadzić atrakcyjne i bezpieczne zajęcia grupowe i indywidualne w oparciu o dyscypliny sportowe powszechnie popularne jak i te z dawnych lat. Potrafi umiejętnie zachęcić podopiecznych do czynnego uczestnictwa w zajęciach. Potrafi swoją postawą zmotywować do aktywności ruchowej poza zajęciami. Potrafi w sposób zgodny z ustawą o wypoczynku organizować wypoczynek w zakresie sportu i rekreacji.
Drukuj do PDF