Kategorie usług
 
Menu

CIVILITY - Kultura godności pracy. (Edycja X) *** DOSKAM


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/22/15157/432953
Cena netto 2 560,00 zł Cena brutto 2 560,00 zł
Cena netto za godzinę 160,00 zł Cena brutto za godzinę 160,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-07 Termin zakończenia usługi 2019-10-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-06
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Ewa Kostoń Telefon +48 731 119 171
E-mail e.koston@doskam.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest wzrost kompetencji z zakresu budowania CIVILITY - kultury godności pracy, dzięki której pracownik będzie czuł się usatysfakcjonowany z pracy w danej organizacji, a firma będzie pożądanym miejscem pracy w świadomości potencjalnych kandydatów. W obszarze wiedzy uczestnik: • zapozna się z zagadnieniami CIVILITY – począwszy od źródeł po współczesne biznesowe rozumienie. • dowie się, jakie wzorce zachowań są kluczowe dla budowania kultury godności pracy. • dowie się, jak tworzyć model kultury godności pracy rozumianej jako strategię, która pozwala podnosić efektywność organizacji. W obszarze umiejętności uczestnik: • uporządkuje swoje umiejętności w zakresie stosowania w praktyce narzędzi tworzących CIVILITY, • będzie umiał rozpoznać, czy jego organizacja ma problemy z CIVILITY i będzie umiał zastosować konkretne narzędzia, by tworzyć czy wzmocnić obecną kulturę godności pracy, • będzie umiał stworzyć model kultury godności pracy w swojej organizacji. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik: • uświadomi sobie, jaki jest wpływ kultury godności pracy na efektywność i innowacyjność organizacji, • wzmocni swoją świadomość w zakresie wykorzystywania CIVILITY w sposobie kierowania i motywowania pracowników, zarówno wtedy, gdy sam jest liderem lub gdy pracuje w obszarze HR i wspiera swoich partnerów biznesowych, • zrozumie szerszy wymiar stosowania CIVITY w celu budowania pozytywnych doświadczeń kandydatów do pracy i pracowników.
Drukuj do PDF