Kategorie usług
 
Menu

Komunikacja dla efektywności osobistej - (Edycja IX) *** DOSKAM


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/22/15157/432907
Cena netto 2 560,00 zł Cena brutto 2 560,00 zł
Cena netto za godzinę 160,00 zł Cena brutto za godzinę 160,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-24 Termin zakończenia usługi 2019-09-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-23
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Ewa Kostoń Telefon +48 731 119 171
E-mail e.koston@doskam.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest wzrost kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki rozwojowi w obszarach: W obszarze wiedzy uczestnik: • dowie się, jakie są elementy procesu komunikacji • pogłębi wiedzę na temat roli komunikacji niewerbalnej w budowaniu wiarygodności • dowie się, na czym polega aktywne słuchanie • dowie się, jaki jest jego własny styl komunikacji społecznej i czym charakteryzuje się każdy ze stylów • pogłębi wiedzę na temat wpływu świadomie używanych narzędzi komunikacji na relacje międzyludzkie • zapozna się z narzędziami i technikami komunikacji, które może stosować w celu zwiększenia skuteczności swojej komunikacji, a dzięki temu efektywności osobistej i zawodowej. W obszarze umiejętności uczestnik będzie potrafił: • poprowadzić rozmowę z zachowaniem zasad szacunku, okazując uważność i aktywnie słuchając rozmówcy • używać parafrazy w celu lepszego zrozumienia rozmówcy • posługiwać się komunikatem ja, wyrażając swoje emocje i biorąc za nie odpowiedzialność • udzielić informacji zwrotnej z wykorzystaniem kilku technik • zidentyfikować styl komunikacji rozmówcy • dostosować własny styl komunikacji do stylu komunikacji rozmówcy W obszarze kompetencji społecznych (postawy) uczestnik: • uświadomi sobie rolę własnego zaangażowania (uważność, aktywne słuchanie) w osiąganiu celów rozmów, • uświadomi sobie wpływ prezentowanych przez siebie postaw, zachowań i stylu komunikacyjnego na relacje międzyludzkie, • lepiej zrozumie swoja rolę w trwałym budowaniu relacji opartych na świadomej komunikacji, • uświadomi sobie wpływ różnic w stylach komunikacji społecznej na zachowania osób zaangażowanych w proces komunikacji, • wzmocni pewność siebie w komunikacji
Drukuj do PDF