Kategorie usług
 
Menu

Program Menedżerski: Coaching i Przywództwo Oparte na Transformującej Obecności


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/17/23495/431039
Cena netto 6 700,00 zł Cena brutto 6 700,00 zł
Cena netto za godzinę 148,89 zł Cena brutto za godzinę 148,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 45
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-09 Termin zakończenia usługi 2019-10-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-08
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu 4Real Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Sylwia Dąbrowska Telefon 696 178 477
E-mail s.dabrowska@mastersofmental.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Określanie celów i priorytetów: podczas warsztaty uczestnicy poznają różne metody określania celów i priorytetów, uczą się precyzyjnego określania rezultatów i mierników do ustanowionych przez siebie celów • Wraz celami i priorytetami związana jest orientacja na cel - narzędzia i struktury warsztatu pokazują jak poruszać się w gąszczu podejmowanych decyzji z wizją końca i orientacją na założony, zdefiniowany i zmierzony cel firmy. • Cały warsztat i wszystkie doświadczenie jakie wchodzą w jego zakres budują w uczestnikach świadomość swojego wpływu na otoczenie i uczą dobierania odpowiednich, spójnych środków przekazu do tworzonego wizerunku, spójnego z celem firmy. Wiąże się to z wpływem własnym i wizerunkiem firmy. • Uczestnicy będą mieli okazję prezentować siebie i to co robią - za równo przy użyciu prezentacji jak i autoprezentacji - przed widownią złożoną z innych uczestników. Celem tego doświadczenia jest budowanie odporności psychicznej (resilience) uczestników oraz umiejętności prezentacji siebie • Metody pracy stosowane podczas warsztatu wykorzystujące kreatywność, prawopółkulowe myślenie i otwierają przestrzeń do przekraczania stereotypów oraz wypracowywania przełomowych innowacyjnych i unikalnych rozwiązań • Zastosowanie wiedzy, koncepcji, umiejętności, narzędzi oraz technik pomocnych w definiowaniu, wizualizacji, mierzeniu oraz udoskonalaniu procesów mających na celu spełnienie wymagań klienta; • Istotą warsztatu jest umiejętność zarządzania zmianą i bycia w zmianie. Obejmuje to zarówno zapoznanie się i praktykowanie metody przewidywania zmian oraz identyfikowania potencjalnych źródeł oporu wobec zmian a także podejmowania działań służących jego przełamaniu oporu przed zmianą Jako, że wiedza jest istotnym elementem przewagi konkurencyjnej, jednym z ważniejszych elementów szkolenia jest umiejętność poszukiwania nowych, innowacyjnych obszarów dotyczących wiedzy, sposobów przechowywania jej i dzielenia się nią ze współpracownikami a nawet Klientami. • Nie da się prowadzić firmy bez gruntownej wiedzy dotyczącej rozumienia relacji i rozwiązywania konfliktów. 1 dzień warsztatu poświęcony jest na poznanie tajników relacji i praktykowanie ich stosowania w sytuacjach konfliktowych. • Ważnym aspektem szkolenia jest umiejętność podejmowania i dochodzenia do właściwych decyzji. Praktyki wykorzystujące logiczne myślenie, ale też włączenie do procesu intuicji i doświadczenia dają skuteczny efekt w podejmowaniu decyzji, które służą - tym, którzy je podejmują oraz tym, w imieniu których zostają one podjęte. • Jednym z istotniejszych elementów procesu rozwojowego jest dysponowanie sobą , swoją energią i zasobami. Praktykowane podczas warsztatu techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem wynikającym z zewnętrznego świata jak i wewnętrznych napięć pomagają uczestnikom na wiekszą skuteczność w realizacji celów i budowania relacji z Klientami, dostawcami i własnymi pracownikami • Dobry Lider to taki, za którym podążają inni - tym samym inspirowanie i budowanie zaangażowania są kluczowymi elementami prowadzonego warsztatu. Uczą one przedsiębiorców odpowiedniej postawy opartej na zaufaniu do siebie i swojej wizji, umiejętnościach komunikacyjnych dzielenia się swoimi inspiracjami i zaciekawianiu pracowników nowymi pomysłami dającymi motywację i chęć współpracy • Liczne narzędzia pozyskiwane przez uczestników podczas warsztatu dają nieustanny wzrost i rozwój nie tylko pracodawcom ale też ich pracownikom - narzędzia informacji zwrotnej, odwagi, wizji, wartości czy pewności siebie są niezbędnym zasobem każdej osoby prowadzącej swoją działalności • Każdy dzień szkolenia wzbogacony jest ćwiczeniami i rozmowami dającymi świadomość i kompetencje budowania relacje między uczestnikami: lepszej komunikacji, słuchania, dzielenia się założeniami czy też dawania informacji firmy • Całokształt działań prowadzonych podczas warsztatu pozwala przedsiębiorcom budować jednoznaczną wizję swojej firmy, jej kultury, misji i wizji. Poprzez te jakości umożliwia pośrednie i bezpośrednie wywieranie wpływu na ludzi i otoczenie, umożliwiając tym samym większą skuteczność i szerszą skalę działania • Liczne narzędzia dotyczące współpracy i komunikacji praktykowane podczas wspólnych ćwiczeń, gier i symulacji wspierają uczestników w rozwiązywaniu problemów - merytorycznych i osobowych • Wszystkie, głęboko spójne praktyki inspirują do prowadzenia biznesu w etyczny i zgodny z zasadami moralnymi sposób • Całodniowy blok poświęcony na komunikację i negocjacje daje uczestnikom komfortowe przygotowanie do prowadzenia rozmów z kontrahentami, Klientami i pracownikami. Ćwiczone w szczególny sposób umiejętności dotyczą słuchania, feedback i feedforward, sztuki zadawania pytań i dzielenie się informacjami
Drukuj do PDF