Kategorie usług
 
Menu

Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, kurs I stopnia. Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej, kurs II stopnia.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/17/11130/431011
Cena netto 6 500,00 zł Cena brutto 6 500,00 zł
Cena netto za godzinę 32,50 zł Cena brutto za godzinę 32,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 200
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-07 Termin zakończenia usługi 2020-06-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-07
Maksymalna liczba uczestników 36
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu REHAMAX Monika Korfanty
Osoba do kontaktu Monika Korfanty Telefon +48512220494
E-mail biuro@rehamax.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia terapii pacjenta zgodnie z założeniami koncepcji SI. Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat technik stosowanych w koncepcji , neurobiologii, nauczania motorycznego, kontroli posturalnej. Nabędzie umiejętność prawidłowego badania pacjenta z wykorzystaniem testów SI. Uczestnik będzie umiał zaplanować odpowiednią terapię dla pacjentów z zaburzeniami SI.Uczestnik będzie miał możliwość ćwiczenia nabytej wiedzy teoretycznej podczas zajęć praktycznych. Celem szkolenia jest również nabycie kompetencji społecznych do pracy z pacjentem co pozwoli Uczestnikowi na dostosowanie wykonania terapii do potrzeb pacjenta oraz wzmocnienie orientacji związanej z dalszym rozwojem zawodowym w tym obszarze.


Drukuj do PDF