Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. D po B


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/17/11542/431007
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 4 800,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-24 Termin zakończenia usługi 2020-02-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-24
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Ryt Telefon +48 518-549-302
E-mail grzegorz.ryt@diagno-test.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest odpowiednie, efektywne, zgodne z zasadami dydaktyki przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień prawa jazdy kat. D. Cel szkolenia realizowany jest poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych m.in. z zakresu przepisów ruchu drogowego, ogólnych zasad drogowych, bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach krajowych i międzynarodowych. Uczestnicy po zakończeniu kursu oraz po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego przed Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego powinni posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu programowego przedmiotowego szkolenia, czyli m.in. zasady drogowe, przepisy prawa, znajomość pojazdu, przygotowanie do jazdy, jazda na placu manewrowym, parkowanie, jazdy w ruchu miejskim oraz poza terenem zabudowanym. Po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego kursanci uzyskają uprawnienia prawa jazdy kat. D pozwalające im na prowadzenie autobusu. Ponadto ukończenie szkolenia prawa jazdy kat. D oraz pozytywne zdanie egzaminu państwowego przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest osiągnięcie zamierzonego celu, czyli zdanie egzaminu państwowego przed WORD, a zatem poszerzenie kwalifikacji uczestników i wzrost ich przydatności na obecnym rynku gospodarczym w związku z posiadaniem uprawnień do prowadzenia w/w pojazdów.


Drukuj do PDF