Kategorie usług
 
Menu

Księgowość, kadry i płace w mikroprzedsiębiorstwie -


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/17/21701/430974
Cena netto 2 720,00 zł Cena brutto 2 720,00 zł
Cena netto za godzinę 170,00 zł Cena brutto za godzinę 170,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-10 Termin zakończenia usługi 2019-08-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-10
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DIGOOARTI KAROL DRAŚPA
Osoba do kontaktu Emilia Nowakowska Telefon +48 661 453 724
E-mail szkoleniadlawas@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia "Księgowość, kadry i płace w mikroprzedsiębiorstwie " jest uzupełnienie wiedzy osób, które wykonują zadania zawodowe związane z prowadzeniem księgowości firmy oraz obsługą kadrowo- płacową. Szkolenie to pozwoli nabyć wiedzę i przekazać informacje na temat prowadzenia księgowości firmy w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów . Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie potrafił ewidencjonować podstawowe zdarzenia gospodarcze oraz korzystać na potrzeby ewidencji z dokumentów źródłowych. Uczestnik nabędzie wiedzę jak korzystać z komputerowego programu księgowego na potrzeby prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz będzie umiał korzystać z programu kadrowo-płacowego oraz Płatnika ZUS. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli uporządkowaną wiedzę dotyczącą obsługi księgowej firmy, potrafili przeprowadzić analizę dokumentów finansowych firmy oraz dokumentów źródłowych, będą wiedzieli jak rozpoznać rodzaj dokumentu oraz jak go zaksięgować, będą potrafili obliczyć podatek dochodowy, wyliczyć deklarację vat oraz stworzyć plik JPK. Będą znali zasady zatrudniania pracowników, prowadzenia teczek pracowniczych, poznają zasady naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń zus. Będą potrafili określić poziom swoich umiejętności oraz zaplanować dalsze kroki w rozwoju. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się oraz poszukiwania informacji potrzebnych do obsługi księgowej i kadrowo- płacowej firmy, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem tego typu pracy. Uczestnik szkolenia nabędzie również kompetencje społeczne w zakresie budowania relacji w pracy oraz organami nadzoru przedsiębiorstwa.
Drukuj do PDF