Kategorie usług
 
Menu

Finanse dla Menedżerów i Niefinansistów.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/17/8675/430899
Cena netto 1 390,00 zł Cena brutto 1 709,70 zł
Cena netto za godzinę 99,29 zł Cena brutto za godzinę 122,12
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-07 Termin zakończenia usługi 2019-10-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATL "ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING" SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Maciej Majchrowski Telefon 228533523
E-mail maciej.majchrowski@atl.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabyta wiedza: zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem przez pryzmat finansów. Nabyte umiejętności: rozumienie i swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych, zrozumienie finansowej logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa, umiejętność analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa, umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o kryterium opłacalności. Uczestnicy nauczą się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji. Nabyte kompetencje społeczne: uczestnik potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, ma świadomość konieczności  poszerzania własnych kompetencji zawodowych w drodze samokształcenia oraz uczestnictwa w innych formach kształcenia, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, przewidywania skutków podejmowanych działań.
Drukuj do PDF