Kategorie usług
 
Menu

Obsługa podestów ruchomych (II P)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/17/9013/430897
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 000,00 zł
Cena netto za godzinę 47,62 zł Cena brutto za godzinę 47,62
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-23 Termin zakończenia usługi 2019-10-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-22
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje otrzymaniem Zaświadczenia Kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej) .Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do obsługi podestów ruchomych.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Osoba do kontaktu Mateusz Jarząbek Telefon +48 792735311
E-mail mjarzabek@zdz.kielce.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przyuczenie do obsługi podestów ruchomych wiszących, masztowych i stacjonarnych oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego ( IIP). Absolwent będzie umiał: prawidłowo obsługiwać podesty ruchome przejezdne, prawidłowo reagować w razie awarii podestu ruchomego, postępować zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp oraz przeciwpożarowych, udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach przy pracy oraz zdobędzie kompetencje społeczne w zakresie podstawy budowy i działania podestów ruchomych,przepisy i zasady związane z obsługą podestów ruchomych, przepisy dozoru technicznego i przepisy bhp w zakresie ogólnym i związane z obsługą podestów ruchomych


Drukuj do PDF