Kategorie usług
 
Menu

Metoda PROTI - innowacja w nauczaniu języka angielskiego dzieci 3-8 lat


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/17/15262/430800
Cena netto 398,37 zł Cena brutto 490,00 zł
Cena netto za godzinę 66,40 zł Cena brutto za godzinę 81,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-07 Termin zakończenia usługi 2020-03-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-07
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Inne
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Anna Rissmann Telefon +48 32 353 11 22
E-mail kontakt@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE WIEDZY: każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia pogłębi i uporządkuje swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności pedagogiczne w zakresie specyfiki pracy z dziećmi w wieku 3-8 lat, uzupełni swoją wiedzę o znajomość innowacyjnej Metody Proti. EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI: każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie potrafił korzystać z pomocy dydaktycznych z serii Proti , w tym z platformy e-learningowej eProti, dając tym samych dzieciom mocny fundament do dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych latach edukacji, przećwiczy (na praktycznych warsztatach) metody i formy pracy zarówno z małą , jak i dużą grupą dzieci, pozna szereg zabaw zarówno statycznych, jak i dynamicznych. EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia nauczy się reagować w sytuacjach trudnych (w tym z utrzymaniem dyscypliny na zajęciach, odpowiednich reakcji w przypadku, gdy w grupie mamy np dziecko ze stwierdzonym ADHD).
Drukuj do PDF