Kategorie usług
 
Menu

Kreowanie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez działalność na platformach sprzedażowych eBay oraz Amazon – intensywne warsztaty ecommerce ze szczególnym uwzględnieniem asortymentu branży produkcyjno-przemysłowej


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/17/13777/430558
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 5 535,00 zł
Cena netto za godzinę 204,55 zł Cena brutto za godzinę 251,59
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-03 Termin zakończenia usługi 2020-03-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-02
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu RECON Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Sandra Walczyk Telefon 600019364
E-mail swalczyk@rcon.com.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do strategicznego pojmowania i praktycznego wykorzystania platform sprzedażowych eBay oraz Amazon niezbędnych w procesie kształtowania transgranicznej polityki sprzedażowej usług i produktów dystrybuowanych przez przedsiębiorcę w zakresie sprzedaży typu e-commerce. Sprzedaż w formule e-commerce jest obecnie najbardziej dynamicznym i jednym z najbardziej wymagających kanałów dystrybucji wygenerowanym przez postęp technologiczny i nawyki klientów. Obecnie firma nie może już opierać wyłącznie na oczekiwaniu, iż to klient sam zawita do sklepu, hurtowni czy do dystrybutora towaru i dostrzeże sprzedawany towar, zaczęto zatem wychodzić mu naprzeciw poprzez zagregowanie produktów i ich sprzedaż w formule online. Dla wielu firm naturalnym kolejnym etapem budowania profesjonalnego, ambitnego przedsiębiorstwa jest plan poszerzenia swojego obszaru działalności z rynku polskiego na rynek europejski, a nawet światowy. Nieuniknionym zabiegiem osiągnięcia tej eskalacji jest proces rozbudowania struktur handlowych o platformy sprzedażowe eBay oraz Amazon. Platformy sprzedażowe to renomowane firmy, które na polskim i zagranicznym rynku istnieją od wielu lat. eBay to przedsiębiorstwo prowadzące największy serwis aukcji internetowych na świecie. Został założony 3 września 1995 roku ( w Polsce od 2005r.) przez Pierre’a Omidyara, obecnie działa w 37 krajach. Natomiast Amazon to amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe, spółka akcyjna założona w 1994 r. w Seattle przez Jeffa Bezosa (w Polsce od 2014 r.). Zajmuje się handlem elektronicznym (e-handlem) B2C (ang. business-to-consumer, nazwa relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami indywidualnymi) i prowadzi największy na świecie sklep internetowy, który produkty swoim klientom dostarcza praktycznie na całym świecie. Korzystanie z tych platform sprzedażowych to obowiązkowy krok naprzód firmy, która chce poszerzyć zakres działania, dotrzeć do szerszego grona Informacje o podmiocie świadczącym usługę odbiorców i stać się profesjonalną i ekspansywną firmą rozpoznawalną na rynku przede wszystkim europejskim. Umiejętność profesjonalnego i skutecznego posługiwania się tymi serwisami to również możliwość wygenerowania większych zysków dla przedsiębiorstwa poprzez wystawienie i zaprezentowanie kupującym wszystkich swoich aukcji w jednym miejscu jak również dotarcie do szerszego grona odbiorców, głównie zagranicznych co zwiększa szanse ich sprzedaży. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobycie wiedzy, którą przełożą na praktyczne poszerzenie kanałów sprzedaży, zwiększenie dotychczasowych poziomów sprzedaży oraz zaufania wśród swoich klientów, a co za tym idzie, rozpoczną oni wspólnie budowę silnej i prężnie rozwijającej się marki własnej dla klientów w serwisach sprzedażowych eBay oraz Amazon. Wobec tego szkolenie pozwoli na osiągnięcie bezpośredniego celu biznesowego usługi zgodnego z zasadą SMART jakim jest: - w przypadku mikroprzedsiębiorstwa: wzrost o 25 % liczby pozyskanych zagranicznych klientów względem liczby klientów z poprzedniego kwartału (M-Measurable) w ciągu trzech miesięcy od zakończenia szkolenia (T-time relations) w wyniku zwiększenie atrakcyjności dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa i poszerzenie zasięgu jej oddziaływania poprzez wprowadzenie produktów na minimum jedną platformę sprzedażową (eBay lub Amazon) (S-specific). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa sektora produkcyjno-przemysłowego, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach dużej konkurencyjności (R-realistic). - w przypadku małego przedsiębiorstwa: wzrost o 20 % liczby pozyskanych zagranicznych klientów względem liczby klientów z poprzedniego kwartału (M-Measurable) w ciągu trzech miesięcy od zakończenia szkolenia (T-time relations) w wyniku zwiększenie atrakcyjności dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa i poszerzenie zasięgu jej oddziaływania poprzez wprowadzenie produktów na minimum jedną platformę sprzedażową (eBay lub Amazon) (S-specific). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa sektora produkcyjno-przemysłowego, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach dużej konkurencyjności (R- realistic). - w przypadku średniego przedsiębiorstwa: wzrost o 10 % liczby pozyskanych zagranicznych klientów względem liczby klientów z poprzedniego kwartału (M-Measurable) w ciągu trzech miesięcy od zakończenia szkolenia (T-time relations) w wyniku zwiększenie atrakcyjności dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa i poszerzenie zasięgu jej oddziaływania poprzez wprowadzenie produktów na minimum jedną platformę sprzedażową (eBay lub Amazon) (S-specific). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa sektora produkcyjno-przemysłowego, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach dużej konkurencyjności (R- realistic).
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i poszerzenie umiejętności uczestników w zakresie realizowania założonych planów sprzedażowych i zaplanowanych poziomów rentowności w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo w oparciu o zagraniczne rynki klientów, do których dotarcie umożliwiają platformy sprzedażowe eBay oraz Amazon. Uczestnicy poznają wysoce skuteczne metody i tajniki sprzedaży produktów i usług w formule e-commerce w dwóch najpopularniejszych zagranicznych serwisach sprzedażowych (eBay oraz Amazon). Ponadto uczestnicy usystematyzują, pogłębią i ukierunkują posiadaną wiedzę w sposób zapewniający przełożenie się podejmowanych działań i przedsięwzięć na wymierne efekty. W ramach szkolenia uczestnikom zaprezentowane zostaną studia przypadków (case study) i dobre praktyki w pracy na obydwu platformach sprzedażowych. CO UCZESTNIK BĘDZIE WIEDZIAŁ (CZYLI CZEGO DOWIE SIĘ W TRAKCIE TRWANIA USŁUGI)?: posiada pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzę zbieżną z tematyką realizowanego programu szkoleniowego, posiada wiedzę nt. wyzwań sprzedaży na rynkach międzynarodowych, posiada wiedzę, dzięki której potrafi samodzielnie ocenić, która platforma sprzedażowa będzie optymalna dla danej branży, posiada wiedzę z zakresu zachowania zakupowego klientów na każdej z platform sprzedażowych, zna metody multijęzykowej obsługi klienta na każdej z platform sprzedażowych, posiada wiedzę nt. wymogów prawnych odnośnie rejestracji biznesu i podatków, posiada wiedzę nt. wymogów technicznych każdej z platform sprzedażowych, posiada wiedzę jak dokonać optymalizacji aukcji pod kątem algorytmów wyszukiwania, posiada wiedzę nt. różnic między eBay a Amazonem, wie jak wystawić aukcje na obydwu platformach sprzedażowych, zna zasady obsługi klienta, obsługi posprzedażowej, zna narzędzia do podstawowej automatyzacji i wspierania sprzedaży, znaj narzędzia do obsługi logistyki i wysyłki towarów, zna model Fullfillment by Amazon, posiada wiedzę z zakresu podstaw prawidłowego reagowania w sytuacji sporów z klientami, posiada wiedze z zakresu podstawowej obsługi reklamacji i zwrotów na eBay i Amazon. CO UCZESTNIK BĘDZIE UMIAŁ (CZYLI CZEGO SIĘ NAUCZY I JAK BĘDZIE POTRAFIŁ WYKORZYSTAĆ DANĄ WIEDZĘ W PRAKTYCE)?:w praktyce wykorzystać wiedzę zbieżną z tematyką realizowanego programu szkoleniowego, wybrać, która platforma sprzedażowa będzie optymalna dla danej branży, potrafi zdefiniować zachowania zakupowe klientów na każdej z platform sprzedażowych, stosować w praktyce metody multijęzykowej obsługi klienta na każdej z platform sprzedażowych, zastosować i wykorzystać wymogi prawne odnośnie rejestracji biznesu i podatków, wykorzystać wiedzę techniczną każdej z platform sprzedażowych, w praktyce dokonać optymalizacji aukcji pod kątem algorytmów wyszukiwania, wykorzystać różnice między eBay a Amazonem, wystawić aukcje na obydwu platformach sprzedażowych, wykorzystać w praktyce zasady obsługi klienta, obsługi posprzedażowej, wykorzystać w praktyce narzędzia do podstawowej automatyzacji i wspierania sprzedaży, wykorzystać w praktyce narzędzia do obsługi logistyki i wysyłki towarów, w praktyce samodzielnie zdecydować o wyborze modelu Fullfillment by Amazon, reagować w sytuacji sporów z klientami, obsługiwać reklamacje i zwroty na eBay i Amazon. JAKIE KOMPETENCJE SPOŁECZNE MA SZANSĘ ROZWINĄĆ/NABYĆ KORZYSTAJĄC Z USŁUGI?: Uczestnicy rozwiną kompetencje społeczne w zakresie podejmowania decyzji, planowania, podzielności uwagi, zarządzania czasem własnym, samodzielności i podejmowania inicjatywy, kreatywności, umiejętności pracy w grupie, umiejętności podporządkowania się regułom czy efektywnej komunikacji między współpracownikami, co oznacza, iż w toku uczenia się u uczestników rozwinięta zostanie zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.


Drukuj do PDF