Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA PRZEWÓZ RZECZY


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/17/13772/430446
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 21,43 zł Cena brutto za godzinę 21,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-15 Termin zakończenia usługi 2020-01-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-14
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszony dla kierowcow wykonujących przewóz drogowy rzeczy
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CYPCER STANISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Stanisław Cypcer Telefon +48 33 811 00 60
E-mail stanislawcypcer@wp.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kwalifikacji zawodowych celem zwiększenia liczby usług o 2%, zwiększenia liczby kontrahentów o 2% , oraz zwiększenia przychodu od sprzedaży o 2% w przeciągu roku od zakończenia usługi rozwojowej.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego z kwalifikacji wstępnej zdawanego przed Komisją powołaną przez Wojewodę Śląskiego. Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej umożliwia zdobycie kwalifikacji uczestnika do pracy w zawodzie kierowcy, w firmie transportowej. Zdobycie uprawnień oraz umiejętności niezbędnych do bezpiecznego wykonywania transportu drogowego pojazdem o ładowności powyżej 3,5 tony. Uczestnik nabędzie umiejętności podczas zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz podczas jazdy w warunkach specjalnych 6- stopniowym symulatorem lub na płycie poślizgowej (ODTJ). Uczestnik podniesie także swoje kompetencje społeczne, poprzez proces uczenia się, zdolność kształtowania własnego rozwoju nabędzie umiejętność odpowiedzialnego przestrzegania zasad i norm panujących w transporcie drogowym.
Drukuj do PDF