Kategorie usług
 
Menu

Techniki pamięciowe "w pigułce"


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/16/15262/430318
Cena netto 215,45 zł Cena brutto 265,00 zł
Cena netto za godzinę 71,82 zł Cena brutto za godzinę 88,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 3
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-15 Termin zakończenia usługi 2020-05-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-13
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Inne
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Anna Rissmann Telefon +48 32 353 11 22
E-mail kontakt@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy - uczestnik zdobywa i pogłębia swoją wiedzę w zakresie szybkiego uczenia się i zapamiętywania. Poznaje współczesne skuteczne techniki szybkiego zapamiętywania. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności - uczestnik stosuje techniki szybkiego zapamiętywania; podnosi skuteczność przyswajania nowych informacji, udoskonala techniki notowania, protokołowania, liczenia, skutecznie przygotowuje się do prowadzenia zebrań, konferencji, zwiększa koncentrację, zapamiętuje liczby, statystyki, rozbudowane typologie prawnicze, ekonomiczne i techniczne. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych – uczestnik potrafi szybko i skutecznie przekazać informacje zdobyte podczas szkoleń, konferencji, targów, etc. swoim współpracownikom i personelowi, jest bardziej kreatywny w pracy zawodowej, potrafi skutecznie wzbogacić proces dydaktyczny (w przypadku gdy uczestnik jest pedagogiem) swoich uczniów poprzez przekazanie im wiedzy dotyczącej sposobu szybkiej i skutecznej nauki oraz skutecznego zapamiętywania.
Drukuj do PDF