Kategorie usług
 
Menu

Business Trainer Certificate (BTC), 22.08.2019 Warszawa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/15/7641/429382
Cena netto 6 900,00 zł Cena brutto 6 900,00 zł
Cena netto za godzinę 66,35 zł Cena brutto za godzinę 66,35
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 104
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-22 Termin zakończenia usługi 2019-10-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-17
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu IBD Business School Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Daniel Grzeszkiewicz Telefon 22 768 20 22
E-mail szkoleniaotwarte@ibd.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest uzyskanie certyfikatu trenerskiego potwierdzającego profesjonalne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia szkoleń, skierowanego dla osób, które chcą uzyskać kompetencje trenerskie. Po ukończeniu usługi uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu faz procesu grupowego i dobierania adekwatnych narzędzi nauczania, zna specyfikę uczenia się dorosłych, posiada wiedzę z zakresu opracowania scenariusza szkoleń. Uczestnik potrafi samodzielnie tworzyć konspekt szkolenia, moderować dyskusje grupowe oraz stosować różne metody wspierające nauczanie. Uczestnik ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, nabierze pewności siebie w zakresie prezentowanych zagadnień w oparciu o konstruktywną superwizje grupową.Uczestnik rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykorzystaniem pracy trenera/szkoleniowca.
Drukuj do PDF