Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych kategorii II WJO


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/15/38218/429086
Cena netto 675,00 zł Cena brutto 675,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-23 Termin zakończenia usługi 2019-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-22
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
prowadzi do uzyskania kwalifikacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 poz. 47)
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ochrona Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Sławomir Witek Telefon +48 608 354 681
E-mail slawomir.witek@ochronapracy.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności niezbędnych do uzyskania w drodze egzaminu kwalifikacji operatora wózków jezdniowych
Drukuj do PDF