Kategorie usług
 
Menu

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ - MODUŁ II


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/12/11086/428809
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 6 000,00 zł
Cena netto za godzinę 66,67 zł Cena brutto za godzinę 66,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 90
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-01 Termin zakończenia usługi 2019-08-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-13
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt Joanna Cybulska
Osoba do kontaktu Magdalena Pilch Telefon 502 213 544
E-mail biuro@msp-pakt.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie biegłości w zakresie diagnostyki, rozpoznania i leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu - przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania badania, analizy funkcjonalnej i leczenia manualnego pacjentów w każdym wieku z zastosowaniem nieinwazyjnych metod terapeutycznych, uwzględniających skuteczną terapię bólu, w tym przewlekłego oraz nauczenie zasad profilaktyki dysfunkcji narządów ruchu Uczestnicy szkolenia nabędą, uzupełnią, ugruntują komplementarną wiedzę z zakresu anatomii, diagnostyki palpacyjnej, terapii manualnej i profilaktyki dysfunkcji w obrębie całości narządu ruchu, obejmującego zarówno tkanki miękkie, stawy, więzadła. Nabędą usystematyzowaną wiedzę dotyczącą teorii powstawania dysfunkcji mięśniowo-powięziowych i szkieletowych Uczestnicy w ramach szkolenia nabędą umiejętności: - oceny pacjenta dla potrzeb terapii - badanie palpacyjne, manualne, funkcjonalne - stawiania prawidłowej diagnozy, która skróci czas leczenia i znacznie obniży jego koszty - stosowania szerokiej diagnostyki manualnej obejmującej punkty spustowe – lokalizacja, opracowanie - metody i techniki terapii manualnej, w tym: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release - wykonywać pracę na taśmach - mięśniowo powięziowych/ meridianach mięśniowo-powięziowych, punktach spustowych - wykonywania zabiegu na konkretnych częściach ciała, przeprowadzonych dokładną analizą mięśni - stosowania technik: Mięśniowa; Powięziowa; Więzadłowa; Limfatyczna; Funkcjonalna - stosowania szeregu technik wykraczających poza ograniczenia wynikające ze stosowania tylko jednej z metod terapii manualnej ograniczonej do mobilizacji i manipulacji Ponadto w ramach oceny, planowania, terapii oraz aplikowania ćwiczeń automobilizacji, absolwenci szkolenia podniosą poziom umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i współpracy z pacjentem w szczególności z dysfunkcjami w układzie ruchu Szersze spojrzenie na dolegliwości ze strony narządu ruchu i bliższy kontakt z pacjentem przyniesie wdzięczność i satysfakcję pacjentów po skutecznej diagnozie/ terapii - taki sposób diagnozowania i leczenia jest preferowany przez pacjentów
Drukuj do PDF