Kategorie usług
 
Menu

Terapia manualna - techniki tkanek miękkich z uwzględnieniem terapii wisceralnej


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/12/11086/428807
Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 7 000,00 zł
Cena netto za godzinę 66,67 zł Cena brutto za godzinę 66,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 105
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-20 Termin zakończenia usługi 2019-07-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-14
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt Joanna Cybulska
Osoba do kontaktu Magdalena Pilch Telefon 502 213 544
E-mail biuro@msp-pakt.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nauczenie specjalistów rehabilitacji oraz fizjoterapeutów biegłości w zakresie diagnostyki, rozpoznania i leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu z wykorzystaniem technik tkanek miękkich i terapii wisceralnej. Celem szkolenia jest nabycie biegłości w zakresie diagnostyki, rozpoznania i leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu - przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania badania, analizy funkcjonalnej i leczenia manualnego pacjentów w każdym wieku z zastosowaniem nieinwazyjnych metod terapeutycznych, uwzględniających skuteczną terapię bólu, w tym przewlekłego oraz nauczenie zasad profilaktyki dysfunkcji narządów ruchu Uczestnicy szkolenia nabędą, uzupełnią, ugruntują komplementarną wiedzę z zakresu anatomii, diagnostyki palpacyjnej, terapii manualnej i profilaktyki dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich. Nabędą usystematyzowaną wiedzę dotyczącą teorii powstawania dysfunkcji mięśniowo-powięziowych i szkieletowych terapii trzewnej; Anatomii autonomicznego układu nerwowego; Unerwienia narządów wewnętrznych; Budowy i relacji topograficznej, patologii: przełyku, żołądka, jelita cienkiego/grubego; wątroby, śledziony, trzustki, nerek, pęcherza moczowego, układu naczyniowego; przepuklin, rozstępów, mięśni brzucha; jamy brzusznej; klatki piersiowej, serce, płuc, tarczycy, żeber. Uczestnicy w ramach szkolenia nabędą umiejętności: oceny pacjenta dla potrzeb terapii - badanie palpacyjne, manualne, funkcjonalne - stawiania prawidłowej diagnozy, która skróci czas leczenia i znacznie obniży jego koszty - stosowania szerokiej diagnostyki manualnej obejmującej punkty spustowe – lokalizacja, opracowanie - metody i techniki terapii manualnej, w tym: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release - wykonywania zabiegu na konkretnych częściach ciała, przeprowadzonych dokładną analizą mięśni - stosowania technik: Mięśniowa; Powięziowa; Więzadłowa; Limfatyczna; Funkcjonalna; techniki badania i leczenia przełyku; żołądka, jelita cienkiego/grubego, wątroby, śledziony, trzustki; pęcherza moczowego; układu naczyniowego; przepuklin (pępkowe, pachwinowe), rozstępu mięśnia prostego brzucha; jamy brzusznej; klatki piersiowej, serca, płuc, tarczycy, żeber. Techniki manipulacji górnego odcinka szyjnego/ przejścia C/TH/odcinka piersiowego/ przejścia TH/L. Testy różnicujące. Oddziaływanie na unerwienie narządów wewnętrznych poprzez prace na zwojach nerwowych i nerwie błędnym. Ponadto w ramach oceny, planowania, terapii oraz aplikowania ćwiczeń automobilizacji, absolwenci szkolenia podniosą poziom umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i współpracy z pacjentem w szczególności z dysfunkcjami w układzie ruchu. Szersze spojrzenie na dolegliwości ze strony narządu ruchu i bliższy kontakt z pacjentem przyniesie wdzięczność i satysfakcję pacjentów po skutecznej diagnozie/ terapii - taki sposób diagnozowania i leczenia jest preferowany przez pacjentów
Drukuj do PDF