Kategorie usług
 
Menu

Ultrasonografia węzłów chłonnych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/12/11086/428805
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 000,00 zł
Cena netto za godzinę 111,11 zł Cena brutto za godzinę 111,11
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 9
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-17 Termin zakończenia usługi 2019-07-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-14
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt Joanna Cybulska
Osoba do kontaktu Magdalena Pilch Telefon 502 213 566
E-mail biuro@msp-pakt.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności oceny badania USG węzłów chłonnych i tkanek miękkich. Cel ogólny: Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących oraz dla samodzielnie wykonujących badania USG. Celem szkolenia „USG węzłów chłonnych, tkanek miękkich" jest nauczenie i doskonalenie wiedzy lekarzy w zakresie diagnostyki obrazowej. Celem szczegółowym kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania badań USG w zakresie objętym tematem szkolenia i/lub uzupełnienia wiedzy osób, które już wykonują badania USG o poszerzenie diagnozowanych regionów ciała ludzkiego. Cel w odniesieniu do wiedzy. Uczestnicy szkolenia nabędą: - Aktualną wiedzę techniczną z zakresu budowy, funkcji aparatów USG, doboru odpowiednich głowic pod kątem prowadzonych badań oraz nauczą się prawidłowo operować głowicą celem uzyskania jak najlepszego obrazu - Umiejętności przeprowadzenia samodzielnego badania ultrasonograficznego w zakresie: węzłów chłonnych , tkanek miękkich. Poznają anatomię węzła chłonnego. - Umiejętność prowadzenia prawidłowego wywiadu z pacjentem pod kątem diagnozy węzłów chłonnych/ tkanek miękkich, kursanci nauczą się prawidłowo przeprowadzać wywiad czyli określą co tak naprawdę badają. - Nabędą umiejętności w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej węzłów chłonnych –fizjologia i patologia. Poznają Badanie dopplerowskie – standard, często pomijany Nauczą się gdzie znadujemy i dlaczego szukamy węzłów chłonnych? - pułapki, i błędy - czyli wcale nie takie proste badanie. Absolwenci kursu nauczą się jak prawidłowo dokonać opisu badania. Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do samodzielnego wykonywania zabiegów USG. Poznanie i nabycie umiejętności precyzyjnego wykonywania specyficznych zabiegów z wykorzystaniem USG; Zwiększenie bezpieczeństwa zabiegu oraz doskonalenie umiejętności diagnostycznych. Podniesienie konkurencyjności absolwenta kursu na rynku świadczonych usług, wyróżnienie spośród setek innych specjalistów pokrewnej dziedziny. Nabycie umiejętności obserwacji, oceny i interpretacji reakcji pacjenta w trakcie i po zabiegach; Nabycie nawyku przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kompetencje społeczne po kursie . Uczestnicy nabędą kompetencje miękkie w zakresie komunikacji z pacjentami m.in. poprzez stosowanie różnego rodzaju technik dla odwracania uwagi od dolegliwości, uzyskanie lepszego podejście lekarza do pacjenta, nawiązywanie kontaktu z pacjentem oraz wymiana poglądów i doświadczenia z innymi lekarzami. Po przebytym kursie absolwenci będą w stanie samodzielnie wykonywać badanie USG tkanek miękkich: Tłuszczaki, włókniki, ropnie, torbiele, tętniaki, gangliony, wykrywać oraz definiować zmiany skóry, zmiany powięzi oraz inne zmiany tkanek miękkich. Ponadto absolwenci szkolenia podniosą poziom umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i współpracy z pacjentem, u którego zachodzi potrzeba diagnostyki w zakresie: węzłów chłonnych i/lub tkanek miękkich .
Drukuj do PDF