Kategorie usług
 
Menu

AKADEMIA MENADŻERA - DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - WOJ. MAZOWIECKIE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/11/39353/428225
Cena netto 2 300,00 zł Cena brutto 2 829,00 zł
Cena netto za godzinę 164,29 zł Cena brutto za godzinę 202,07
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-19 Termin zakończenia usługi 2019-08-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-19
Maksymalna liczba uczestników -
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Informacji
Osoba do kontaktu Beata Walczyna-Szydełko Telefon +48 883 035135
E-mail kontakt@fibi.com.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym realizacji usługi doradczej będzie przygotowanie dokumentu – diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, obejmującej: - analizę poziomu rozwoju przedsiębiorstwa, - ocenę wyzwań i problemów przedsiębiorstwa, - ustalenie strategii przedsiębiorstwa, opisującej aktualne cele w perspektywie finansowej, rynkowej, procesów wewnętrznych, ekspansji, - przygotowanie planu rozwoju kadry kierowniczej, - charakterystykę działań koniecznych dla realizacji opisanego planu w konkretnych ramach czasowych. Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa zostanie opracowana zgodnie z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) oraz w oparciu o wytyczne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do określone w Załączniku numer 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przepis na Menedżera” numer POWR.02.21.00-00-3028 /18.
Drukuj do PDF