Kategorie usług
 
Menu

First Time Manager™ - Kompleksowy program rozwoju kompetencji zarządczych i kierowniczych (Edycja X) *** DOSKAM


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/10/15157/427360
Cena netto 5 800,00 zł Cena brutto 5 800,00 zł
Cena netto za godzinę 145,00 zł Cena brutto za godzinę 145,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-16 Termin zakończenia usługi 2019-10-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-15
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Ewa Kostoń Telefon +48 731 119 171
E-mail e.koston@doskam.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem cyklu szkoleń First Time Manager™ jest wzrost kompetencji kierowniczych i zarządczych. Udział w nich pozwoli uczestnikom poznać i zrozumieć sposoby skutecznego oddziaływania, nabyć niezbędne umiejętności do tworzenia środowiska współpracy oraz wzmocnią autorytet i pewność siebie managera. W obszarze wiedzy uczestnik: • pozna zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania i kierowania • dowie się w jakich warunkach warto obrać określony styl kierowania • zrozumie, co decyduje o wzmocnieniu autorytetu, a co o jego osłabieniu • dowie się jak kaskadować cele wg koncepcji Zarządzanie Przez Cele • zapozna się z metodami priorytetyzacji zadań • pozna najważniejsze modele motywacji tj.: Piramida A. Maslow’a, teoria X i Y Mc • Gregor’a, dwuczynnikowa teoria Herzberg’a, teoria automotywacji Deci’ego & Ryan’a • zrozumie potencjał oddziaływania motywatorów pozafinansowych • dowie się jak w motywowaniu wykorzystywać reguły wywierania wpływu społecznego sformułowane przez R. Cialdiniego • pozna warunki, zasady i skutki prezentowania postawy asertywnej jak również postawy empatycznej jako lider zespołu • dowie się jakie są cechy i rezultaty komunikacji jednostronnej, dwustronnej i wielokierunkowej • zrozumie co decyduje o porozumieniu w komunikacji i jak dochodzić do konsensusu • dowie się w jaki sposób udzielać informacji zwrotnej i nauczy się ją przekazywać • uporządkuje i pogłębi wiedzę na temat funkcjonowania zespołu na etapach od formowania się do pełnej współpracy • pozna najważniejsze sposoby oddziaływania na tworzącą się zespołowość • zrozumie procesy grupowe i schematy zachowań społecznych ludzi w grupie • dowie się jak wykorzystać zaangażowanie zespołu do tworzenia ich reguł współpracy W obszarze umiejętności uczestnik: • nauczy się dostosowywać styl kierowania do sytuacji, czyli rodzaju zadania i poziomu gotowości pracownika do jego wykonania • nauczy się prezentować swoje oczekiwania odnośne zasad współpracy w nowym projekcie lub w nowym zespole • nauczy się zlecać zadania w sposób dopasowany do poziomu gotowości pracownika do jego wykonania • nauczy się formułować cele konkretne, mierzalne, akceptowalne, realne i terminowe • nabędzie umiejętność definiowania KPI - kluczowych wskaźników efektywności, nabierzesz przekonania o sensie, wartości i potrzebie planowania • nauczy się analizować potrzeby swoich pracowników by używać właściwych motywatorów • nauczy się konstruować perswazyjne komunikaty w oparciu o argumenty odnoszące się do uczuć, logiki i autorytetu • nabędzie umiejętność stosowania inspirującej komunikacji wg metody Start With Why • nauczy się prowadzić rozmowy w trudnych warunkach podwyższonych emocji, zwiększonej niepewności i oporu pracownika • nabędzie umiejętność stosowania metod coachingowych w komunikacji menedżerskiej i wykorzystywania modeli GOLD i GROW • nauczy się diagnozować dysfunkcje zespołu i wykorzystywać metody ich neutralizowania • nauczy się docierać do źródła konfliktu i optymalnie na niego reagować • nabędzie umiejętność inicjowania i prowadzenia sesji zespołowego, twórczego rozwiązywania problemów W obszarze kompetencji społecznych (postawy) uczestnik: • wzmocni swoją samoświadomość, wiarygodność jako lider, ugruntuje pewność siebie w roli lidera • zyska przygotowanie do wspierania swojego zespołu w zakresie planowania i organizowania działań • zyska przygotowanie do wspierania swojego zespołu w realizacji przez nich zadań i osiągania rezultatów • zyska świadomość mocy wpływu komunikacji menedżerskiej na poziom motywacji zespołu • wzmocni swoją pewność siebie i swój autorytet w zespole • wzmocni swoją aktywność i wytrwałość w realizowaniu zadań z zakresu sytuacji trudnych społecznie
Drukuj do PDF