Kategorie usług
 
Menu

Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer z certyfikatem Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/10/7100/427273
Cena netto 4 720,00 zł Cena brutto 4 720,00 zł
Cena netto za godzinę 25,65 zł Cena brutto za godzinę 25,65
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 184
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-04 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-16
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Osoba do kontaktu Krystian Olejnik Telefon 48 58 522 75 13
E-mail rekrut-dsp@wsb.gda.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Studia poświęcone są nauce programowania nowoczesnych serwisów internetowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych działających w środowisku Internet, wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową. Niniejsze studia podyplomowe stanowią podstawę, bądź uzupełnienie wcześniej zdobytych wiadomości o narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu nowoczesnych serwisów internetowych. Dają one także możliwość aktualizacji wiedzy dla osób, które edukację informatyczną zakończyły kilka lat temu. Są przeznaczone nie tylko dla informatyków, ale dla wszystkich osób, które chciałyby zostać programistą aplikacji webowych. Studia przygotowują do egzaminu certyfikującego MS 70-480 PROGRAMMING IN HTML5 WITH JAVASCRIPT AND CSS3. Każdy słuchacz będzie mógł przystąpić do egzaminu certyfikującego za dodatkową opłatą.


Drukuj do PDF