Kategorie usług
 
Menu

Koordynator placówki medycznej |Zarządzanie czasem i zadaniami w praktyce


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/08/17321/426431
Cena netto 650,41 zł Cena brutto 800,00 zł
Cena netto za godzinę 81,30 zł Cena brutto za godzinę 100,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-14 Termin zakończenia usługi 2019-09-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-13
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Dorota Rycharska Telefon 604680605
E-mail biuro@agilebiz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
To szkolenie zapewni: Narzędzia wspierające skuteczne zarządzania czasem; Otrzymasz wiedzę i umiejętności oraz narzędzia do ustalania priorytetów; Nabycie umiejętności delegowania zadań: Wiedzę, jak radzić sobie z zakłóceniami w pracy Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań zmierzających do prawidłowego (zgodnego z celami organizacji i kompetencjami pracownika) rozdzielania zadań pracownikom wraz z przekazaniem niezbędnych uprawnień do podejmowania decyzji. Proces ten odnosi się zarówno do działań cyklicznych (powtarzalnych) jak i jednorazowych projektów.
Drukuj do PDF