Kategorie usług
 
Menu

Wycena nieruchomości


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/08/8865/426201
Cena netto 3 930,00 zł Cena brutto 3 930,00 zł
Cena netto za godzinę 13,74 zł Cena brutto za godzinę 13,74
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 286
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2020-06-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 50
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Osoba do kontaktu Justyna Konopka Telefon 86 215-66-04
E-mail jkonopka@pwsip.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości jest przekazanie wiedzy prawnej, ekonomicznej i technicznej niezbędnej do wyceny nieruchomości. Studia podyplomowe z zakresu Wycena Nieruchomości stanowią pierwszy etap kształcenia do uzyskania licencji w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Ukończenie specjalności upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, m.in. do podjęcia starań – zgodnie z ustawą – o dopuszczenie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia państwowe do szacowania nieruchomości. Program studiów spełnia minimum określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. poz. 826).


Drukuj do PDF