Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka rosyjskiego na poziomie B1.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/08/42245/426157
Cena netto 5 400,00 zł Cena brutto 5 400,00 zł
Cena netto za godzinę 90,00 zł Cena brutto za godzinę 90,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-28 Termin zakończenia usługi 2019-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-01 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu WP Projekt Radosław Kuczuk
Osoba do kontaktu Radosław Kuczuk Telefon +48 888 388 083
E-mail wp.projekt.bialystok@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka rosyjskiego poprzez poszerzenie znajomości słownictwa oraz materiału gramatycznego i leksykalnego, aby utrwalać i dalej rozwijać wszystkie sprawności językowe. Uczestnik zdobędzie wiedzę o kulturze Rosji i będzie przygotowany do radzenia sobie w sytuacjach z życia codziennego (np. rozmowy na tematy znane, dotyczące standardowych sytuacji związanych z otoczeniem, typowe sytuacje związane z podróżowaniem do kraju, w którym używa się języka rosyjskiego). Kurs ma na celu również rozwój w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz uświadomienie konieczności utrwalania i poszerzania zdobytej wiedzy przez systematyczne posługiwanie się językiem rosyjskim w życiu codziennym.
Drukuj do PDF