Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Uprawnienia elektroenergetyczne G1 G2 G3 E + D do 1 kV w Chodzieży


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/08/7392/426097
Cena netto 399,00 zł Cena brutto 399,00 zł
Cena netto za godzinę 13,30 zł Cena brutto za godzinę 13,30
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-20 Termin zakończenia usługi 2019-08-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Alina Czerwińska Telefon +48 723 405 247
E-mail kursy@zdz.pila.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego - Grupa 1 Celem szkolenia są konsultacje przygotowujące teoretyczne do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji „E” i/lub dozoru „D” – Eksploatacja, dozór urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. Kursy uruchamiane cyklicznie (odpowiednia liczba osób) lub w uzgodnieniu ze zleceniodawcą.
Drukuj do PDF