Kategorie usług
 
Menu

Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/08/17722/425888
Cena netto 420,00 zł Cena brutto 420,00 zł
Cena netto za godzinę 52,50 zł Cena brutto za godzinę 52,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-18 Termin zakończenia usługi 2020-04-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-18
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada
Osoba do kontaktu Magdalena Sadurska Telefon 505255435
E-mail biuro.instytutlogopedyczny@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA - Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat manualnego masażu twarzy pacjenta z dysfunckją neuromotoryczną UMIEJĘTNOŚCI – Uczestnik szkolenia będzie potrafił profesjonalnie przeprowadzić masaż twarzy pacjenta z dysfunckją neuromotoryczną, dostosować techniki pracy z pacjentem z m.in.: MPD, zespołem Downa, zespołem Pradera-Williego, zespołem Williamsa. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - W zakresie kompetencji społecznych posiądzie umiejętność samokształcenia się i doskonalenia zawodowego, zrozumie znaczenie współpracy z pacjentem i jego rodzin w trakcie trwania procesu terapeutycznego.


Drukuj do PDF