Kategorie usług
 
Menu

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/08/17722/425854
Cena netto 750,00 zł Cena brutto 750,00 zł
Cena netto za godzinę 46,88 zł Cena brutto za godzinę 46,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-09 Termin zakończenia usługi 2019-11-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-09
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada
Osoba do kontaktu Magdalena Sadurska Telefon 505255435
E-mail biuro.instytutlogopedyczny@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA - Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu strategicznej metody usprawniania fonemów w dyslalii obwodowej. Pozna główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń ich realizacji. UMIEJĘTNOŚCI – Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać oceny wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia, połykania, żucia, oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych. Będzie umiał zastosować metody i strategie usprawniania realizacji fonemów. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - W zakresie kompetencji społecznych posiądzie umiejętność samokształcenia się i doskonalenia zawodowego, zrozumie konieczność indywidualnego uwzględniania możliwości każdego z pacjentów.
Drukuj do PDF