Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza i terapia jąkania u dzieci w wieku 2,5-10 lat


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/08/17722/425847
Cena netto 470,00 zł Cena brutto 470,00 zł
Cena netto za godzinę 47,00 zł Cena brutto za godzinę 47,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-14 Termin zakończenia usługi 2019-09-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-14
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada
Osoba do kontaktu Magdalena Sadurska Telefon 505255435
E-mail biuro.instytutlogopedyczny@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA - Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat możliwości i ograniczeń terapii jąkania wczesnodziecięcego oraz jąkania we wczesnym wieku szkolnym. UMIEJĘTNOŚCI – Uczestnik szkolenia będzie potrafił profesjonalnie przeprowadzić diagnozę i terapię pacjenta jąkającego się w wieku 2,5 - 10 lat. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - W zakresie kompetencji społecznych posiądzie umiejętność samokształcenia się i doskonalenia zawodowego, zrozumie znaczenie współpracy z pacjentem i jego rodziną w trakcie trwania procesu terapeutycznego.
Drukuj do PDF