Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Zarządzanie projektem"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/05/8833/425229
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 24,39 zł Cena brutto za godzinę 24,39
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 164
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-15
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztyne
Osoba do kontaktu Małgorzata Suchorska Telefon 89 651 06 40
E-mail malgorzata.suchorska@owsiiz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu zarządzania złożonymi przedsięwzięciami – projektami. Treści kształcenia realizowane w ramach prezentowanych studiów podyplomowych obejmują całokształt problematyki zarządzania projektami, w tym inicjowanie i definiowanie projektu, najistotniejsze narzędzia planistyczne, takie jak struktury analizy pracy, diagramy organizacji, harmonogramy projektu, diagramy Gantta, plany ryzyka, kontrola realizacji projektu, metody oceny jego rentowności. Ponadto, treści obejmują problematykę związaną z tworzeniem zespołu projektowego, doboru członków zespołu, czy utrzymanie wysokiego poziomu motywowania, komunikacji i negocjacji – niezbędnych umiejętności w zarządzaniu projektem. W programie studiów przedstawione zostaną również zagadnienia dotyczące najnowszych rozwiązań informatycznych MS Project oraz najważniejsze standardy metodyczne – PRINCE2, PCM, metodyki zwinne agile. Po ukończeniu studiów słuchacze będą przygotowani do budowania zespołu projektowego, opracowania karty projektu, harmonogramu rzeczowo- finansowego, określania budżetu, kontrolowania przebiegu projektu oraz do zarządzania ryzykiem projektu.Absolwent po ukończeniu studiów będzie rozumiał potrzebę uczenia się przez całe życie i miał nawyk uzupełniania wiedzy i umiejętności, także spoza swojej specjalizacji zawodowej, będzie potrafił myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i pracować zespołowo, będzie miał świadomość etyki i odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem. Będzie skutecznie wykorzystywać i rozwijać kompetencje interpersonalne takie jak:, współpraca, umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów, umiejętności kierowania i twórczego rozwiązywania problemów.


Drukuj do PDF