Kategorie usług
 
Menu

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO: INTENSYWNE- B 2.3 i C 1.1, SEMESTRALNY C1.2, INDYWIDUALNY C1.2- 186 GODZIN- WROCŁAW


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/05/10316/424556
Cena netto 7 110,00 zł Cena brutto 7 110,00 zł
Cena netto za godzinę 38,23 zł Cena brutto za godzinę 38,23
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 186
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-10 Termin zakończenia usługi 2020-09-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-14
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 12. Przygotowanie do egzaminu EBC*L- kurs od co najmniej 30 godzin
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończeniu kursu w Österreich Institut uczestnik: rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając ukryte znaczenie, potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, odnajdując właściwe sformułowania, potrafi skutecznie i swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i zawodowych, formułować dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi o złożonej tematyce, ustne lub pisemne.Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie C1.2.


Drukuj do PDF